Soms maak ik mijn post niet meer open

Door omstandigheden kunnen de rekeningen en formulieren zich bij je opstapelen. Dat levert soms een schoenendoos of tas op, vol ongeopende rekeningen, bankafschriften en mogelijk schulden die helemaal niet nodig zijn. Bij sommigen is het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven volledig zoek.

Herken je jezelf hierin? Dan kan Humanitas Thuisadministratie je helpen.

 

Wat is thuisadministratie  

Nogal wat mensen hebben moeite met hun financiële huishouding en geen familie of kennis die hen daarbij kan helpen.

Dan kan een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie je een steuntje in de rug geven. Zo kun je jouw administratie weer op orde brengen en houden. Zo kun je schulden voorkomen of afbouwen.

Bij onze aanpak hoort;

  • (weer) Inzicht in jouw budget geven.
  • Hulp bieden bij aanvraag bijzondere bijstand.
  • Hulp bieden bij aanvraag huur- en/of zorgtoeslag.
  • Hulp bieden bij eventuele kwijtschelding van belastingen. 

 

Wat bieden we?

Een goed getrainde vrijwilliger, met een grote organisatie achter zich, gaat je helpen om jezelf te helpen. Wij zijn dus geen “goedkoop” boekhoudkantoor die jouw administratie gaat overnemen.

We zijn er om jou de regie weer in handen te geven.

 

Wat vragen we van je?

Aan Humanitas Thuisadministratie zijn geen kosten verbonden. Het enige wat we van je vragen is inzet en motivatie. We gaan ervan uit dat je je houdt aan de afspraken.

 

Hoe lang wordt je ondersteund?

De vrijwilliger komt een keer per week of twee weken bij je thuis. Afhankelijk van de behoefte duurt dat enkele maanden tot maximaal één jaar.

 

Wie komt je helpen?

De hulpverlening begint met een kennismakingsgesprek met de coördinator van Humanitas Thuisadministratie. Deze bekijkt wat er voor jou nodig is, en wie dit het beste voor je uit kan voeren.

Je mag dan van onze vrijwilligers verwachten, dat zij;

  • Betrouwbaar zijn en levenservaring hebben
  • Geduldig en enthousiast zijn
  • Discreet met vertrouwelijke zaken omgaan
  • Regelmatig beschikbaar zijn
  • In overleg met jou afspraken maken.

 

Humanitas Maatschappelijke Organisatie

Als maatschappelijke organisatie willen wij voorkomen dat mensen in de schulden komen en daardoor het traject van schuldhulpverlening in moeten. Wij willen daarom preventief en op eenvoudige wijze samen met onze deelnemers een duidelijk en overzichtelijk huishoudboekje maken. Waardoor de deelnemer weet wat er elke maand binnen komt en overzicht heeft over de maandelijkse uitgaven. Hierdoor weet hij of zij wanneer welke bedragen besteed kunnen worden en er een duidelijke budgettering voor vaste lasten en onverwachte kosten is. Veel deelnemers krijgen hierdoor rust in hun hoofd en kunnen weer rustig slapen. 

Als het nodig mocht zijn dat mensen toch naar de schuldhulpverlening moeten zullen wij hen daarin ook begeleiden en ondersteunen. Na een traject van schuldhulpverlening is het belangrijk dat mensen niet terug vallen in hun oude gedrag. Ook dan kan Humanitas Thuisadministratie hulp bieden met het opstellen van een budgetplan, waardoor er overzicht en inzicht ontstaat in de financiële huishouding. 

 

 

mede mogelijk gemaakt door

Logo provincie Limburg
website by gosidesign gosidesign logo

Cookies toestaan Meer informatie over de cookiewetgeving